Ką reiškia mano anglų kalbos lygis?

Šis išsamus anglų kalbos gidas – skirtas supažindinti Jus kuo skiriasi kiekvienas anglų kalbos lygis. 

Beginner

Nemoku kalbėti angliškai ir nesuprantu kai yra kalbama šia kalba; arba suprantu ir moku pasakyti tik keletą pagrindinių žodžių ar frazių. Visiškai nieko neišmanau arba truputį žinau anglų kalbos gramatiką. Esu pradinukas anglų kalboje.

Beginner 1:

Baigus šį anglų kalbos kursą Jūs:

Mokėsite anglų kalbos raidyną, garsus bei tarimo ypatumus. Įgysite pradinį žodyną, išmoksite skaičius, savaites dienas, mėnesių pavadinimus. Susipažinsite su pagrindinėmis gramatinėmis struktūromis ir laikais. Gebėsite pristatyti save ir kitus, paprašyti, užduoti praktinius klausimus bei atsakyti į juos. Išmoksite skaityti ir rašyti.

Beginner 2-3:

Baigus šį anglų kalbos kursą Jūs:

Laisviau ir tasyklingiau išmoksite tarti anglų kalbos žodžius. Mokėsite daugiau apibūdinimų, išsireiškimų, frazių. Galėsite prisistatyti, kalbėti apie savo asmeninį gyvenimą, profesiją bei laisvalaikio pomėgius. Paprastais ir aiškiais sakiniais galėsite susikalbėti kasdieninėse situacijose, bendraujant anglų kalba.

Elementary (A1.1 ir A1.2)

Moku skaityti ir rašyti. Galiu suformuluoti paprastus sakinius, užduoti klausimus bei atsakyti į juos. Žinau keletą laikų. Taip pat esu susipažinęs su sakinio formavimu. Jei reikėtų, galėčiau susikalbėti paprastose situacijose, tačiau tam tikromis temomis bendrauti nesu pasirengęs. Noriu pagilinti esamas žinias ir išmokti daugiau žodžių, pasakyti daugiau išsireiškimų ar apibūdinimų ir jaustis tvirčiau susidūrus su užsieniečiu.

Elementary 1 (A1.1):

Baigus šį anglų kalbos kursą Jūs:

Suprasite pašnekovą ir puikiai susikalbėsite parduotuvėje, restorane, mokėsite nurodyti kryptis, galėsite bendrauti kasdienėmis temomis, susijusiomis su Jūsų darbu, šeima, buitimi ir pan. Mokėsite formuluoti sakinius pagal atitinkamus laikus, nebus sudėtinga naudoti žinomas gramatines struktūras.

Elementary 2-3 (A1.2):

Baigus šį anglų kalbos kursą Jūs:

Mokėsite apibūdinti savo aplinką ir buitį, lengvai suprasti ir atsakyti į klausimus susijusius su Jūsų gyvenimu, kalbant lėtai. Dar labiau praplėsite savo žodyną ir jau galėsite angliškai kalbėti telefonu. Skaitysite ir suvoksite paprastus tekstus bei atitinkamas knygas. Išmoksite reikšti kalbos intencijas: patarti, paklausti, susitarti, paprašyti leidimo ar pagalbos, pasiūlyti, paklausti informacijos ir pan. Praplėsite savo žodyną įvairesnėmis temomis bei išmoksite rašyti trumpas žinutes ar informacinius laiškus, darydami jau mažiau gramatinių klaidų.

Pre-Intermediate (A2.1 ir A2.2)

Moku paprašyti, paklausti, atsakyti į daugybę paprastų klausimų. Vis dėl to, kalbant kai kuriomis, sudėtingesnėmis temomis negaliu laisvai išreikšti minčių, trūksta platesnio žodyno. Jį sudaro apytiksliai 600- 900 žodžių. Turiu bendrą supratimą apie kai kuriuos laikus, taikau juos kalbėdamas. Tačiau dar yra nepažįstamų laikų bei gramatinių struktūrų, kartais pamirštu tai, ką žinau ir padarau klaidų kalbėdamas. Trūksta pasitikėjimo savimi ir tikslumo.

Pre-Intermediate 1 (A2.1):

Baigus šį anglų kalbos kursą Jūs:

Išmoksite ekspromptu reikšti savo mintis. Laisvai kalbėsite apie save, darbą, laisvalaikį, kelionių ar susitikimų organizavimą ir pan. Mokėsite reikšti savo emocijas, reaguoti į pašnekovą ir netgi pasitikti iš užsienio atvykusius svečius, bei pasakoti apie savo šalį, lankytinas vietas. Praplėsite savo žodyną ir naudosite įvairesnias gramatines bei laikų struktūras. Galėsite nesudėtingai bendrauti tiek kasdienėje, tiek darbo aplinkoje. Taisyklingai kalbėsite esamuoju, būtuoju ir būsimuoju laikais.

Pre-Intermediate 2-3 (A2.2):

Baigus šį anglų kalbos kursą Jūs:

Suprasite, dažnai girdimus posakius, naudojamas frazes ir sudėtingesnius, specifinius, tam tikrų profesijų/ sričių žodžius. Laisviau ir išsamiau kalbėsite aktualiomis temomis. Gebėsite palaikyti dialogą ir įsijungti į pokalbį: pasakyti kas Jums patinka, kam teikiate pirmenybę, palyginti ar apibūdinti objektus, kalbėti apie savo ir kitų planus bei ketinimus, daryti išvadas ir spėjimus. Bus nesunku pasiteirauti, paprašyti ar pasiūlyti. Turėsite daug daugiau taisyklingos kalbos žinių ir pasitikėjimo. Taip pat, galėsite skaityti kai kuriuos žurnalų ar laikraščių straipsnius, nesudingas knygas, rašyti nesudėtingus draugišku ar oficialius laiškus, žinutes.

Intermediate (B1.1 ir B1.2)

Aš susikalbu angliškai daugelyje situacijų, galiu diskutuoti ir suprasti kai yra kalbama įprastu tempu. Žinau daugelį gramatinių konstrukcijų ir naudoju daugelį laikų. Visgi, retkarčiais pritrūksta tikslumo ir iškyla abejonių dėl taisyklingo sakinio sudarymo. Darau klaidų. Reikia gerai įsisavinti tai, ką moku ir išmokti daugiau angliškų žodžių, frazių ir bendravimo manierų. Trūksta tikslumo bei vis dar negaliu kalbėti tam tikromis temomis, nes reikia platesnio žodyno ir daugiau praktikos. Noriu kalbėti kuo laisviau ir nedaryti tiesioginio vertimo iš lietuvių kalbos, o kurti angliškos struktūros sakiniusbandant ir laisviau reikšti savo mintis.

Intermediate 1 (B1.1):

Baigus šį anglų kalbos kursą Jūs:

Suprasite aukštesnio lygmens, didesnio raštingumo frazes, mintis, laisvai ir spontaniškai kalbėsite tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis. Patobulinsite kalbos sklandumą, lengviau klausysitės ir suprasite užsienio naujienų. Mokėsite apibūdinti žmogų, jo išvaizdą, charakterio savybes, būdą bei nuotaiką, Darbinėje aplinkoje nesunkiai mokėsite paskirti ar atšaukti susitikimus, suteikti reikiamos informacijos, bendrauti su atvykusiais svečiais, ruošti kompanijos ar paslaugų pristatymus ir pan. Taip pat, patobulinsite rašymo įgūdžius: mokėsite rašyti draugiškus ir oficialius laiškus.

Intermediate 2-3 (B1.2):

Baigus šį anglų kalbos kursą Jūs:

Galėsite bendrauti įvairiomis temomis, bei suprasti ir prisitaikyti prie daugelio situacijų. Sugebėsite keliauti ir užsienio šalyse jaustis laisvai. Mokėsite užkalbinti bei diskutuoti, kalbėsite aiškiai ir suprantamai. Galėsite pasakoti apie savo asmeninę patirtį, lūkesčius, užsibrėžtus tikslus. Žinosite dar daugiau įvairių angliškų frazių, specifinių išsireiškimų. Suprasite pagrindines mintis skaitydami autentiškas anglų kalbos knygas. Paprasta bet taisyklinga anglų kalba puikiai rašysite laiškus.

Upper-Intermediate (B2.1 ir B2.2)

Nesudėtingai, bet vis dar su klaidomis angliškai bendrauju visomis temomis, klausydamas užsienio naujienų bei skaidydamas sudėtingus tekstus, suprantu esmę. Nors vis dar darau gramatinių klaidų ir trūksta platesnio žodyno ar tam tikrų išsireiškimų, bet nesunkiai bendrauju su anglakalbiais. Man reikėtų išmokti sudėtingesnių kalbinių formų bei praplėsti žodynėlį.

Upper-Intermediate 1 (B2.1):

Baigus šį anglų kalbos kursą Jūs:

Laisvai kalbėsite bendrinėmis ir specializuotomis temomis, skaitysite sudėtingus tekstus, sklandziai ir laisvai galėsite kalbėti su darbu susijusiomis temomis, bendrauti su užsienio kalbų atstovais darbo ir laisvalaikio temomis. Praplėsite savo žodyną ir naudosite sudėtingesnes kalbines bei gramatines struktūras, rašydami oficialius laiškus bei žinutes labiau pabrėžite oficialią stilistiką.

Upper-Intermediate 2-3 (B2.2):

Baigus šį anglų kalbos kursą Jūs:

Įgysite daugiau pasitikėjimo savimi, Jūsų praplėstą žodyną sudarys įvairių temų ir plačių specializacijų terminai, todėl lengvai galėsite improvizuoti kalba, tiek raštu, tiek žodžiu. Sudarant sakinius mažiau taikysite lietuviškos kalbos sintaksines struktūras, gebėsite argumentuotai apginti savo nuomonę, suprasti kitus ir komentuoti, Taip pat rengti oficialius pristatymus, vesti derybas ir įtaigiau kalbėti bei rašyti įvairaus tipo laiškus. Skaitysite autentiškas anglų kalbos knygas.

Advanced (C1.1 ir C1.2)

Puikiai suprantu kalbines struktūras ir funkcijas, jas lengvai pritaikau kalbėdamas ir rašydamas, tačiau dar kartais padarau kelias sintaksinių klaidas. Vis dar norėčiau išplėsti savo žodyną, sužinoti specifinių frazių, palyginimų ir susipažinti su įvairiomis kalbos subtilybėmis.

Advanced 1 (C1.1):

Baigus šį anglų kalbos kursą Jūs:

Jūs sugebėsite itin mandagiai ir oficialiai bendrauti įvairiose verslo, darbo ar laisvalaikio situacijose, nejausdami žodžių trūkumo. Visiškai pasitikinčiai kalbėsite būtaisiais, esamaisiais ir būsimaisiais laikais, neversdami sakinių iš lietuvių kalbos, o sudarydami juos pagal anglišką struktūrą.

Advanced 2 (C1.2):

Baigus šį anglų kalbos kursą Jūs:

Laisvai kalbėsite ir rašysite asmeninėmis, profesinėmis, mokslinėmis bei visuomeninėmis temomis taip kaip gimtąja kalba. Teisingai taikysite sudėtingas sintaksines struktūras, netaikydami gimtosios kalbos vertinių. Lengvai analizuosite, interpetuosite įvairaus pobūdžio tekstus ar pranešimus. Įgysite angliškos kalbos intonaciją, tarimą.

Proficiency (C2.1 ir C2.2)

Lengvai suprantu viską, ką skaitau bei girdžiu. Galiu vaizdingai reikšti savo mintis tiek kalbėdamas, tiek rašydamas. Analizuoju įvairaus pobūdžio tekstus bei grožinę literatūrą, rengiu pristatymus, pateikdamas įvertinimus. Kalbinėse situacijose įžvelgiu semantinių niuansų. Esu visiškai nepriklausomas nuo savo gimtosios kalbos.